;

Εξέλιξη Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης


ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [€/MWH] ΛΠ-1 [€/MWh] ΛΠ-2 [€/MWh] ΛΠ-3 [€/MWh] ΜΜΚΘΣΣ [€/MWh] ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η/ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ [€/MWH] ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕ [€/MWH] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ [€/MWH] ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ [€/MWH] ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ [€/MWH] Συνολικό Κόστος [€/MWh]

Επίλεξε Περίοδο Κατανάλωσης


Ανάλυση ανά Περίοδο

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [€/MWH] ΛΠ-1 [€/MWh] ΛΠ-2 [€/MWh] ΛΠ-3 [€/MWh] ΜΜΚΘΣΣ [€/MWH] ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η/ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ [€/MWH] ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕ [€/MWH] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ [€/MWH] ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ [€/MWH] ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ [€/MWH] Συνολικό Κόστος [€/MWh]

Ορισμοί