Στατιστικά Στοιχεία Αγοράς


ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΧΜΕΣ (MW)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΧΜΕΣ (MW)

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ (MWH)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ (MWH)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΗΣΗ (MWh)
ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΗΣΗ (MWh)
ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MW) (Αναφέρεται ΜΟΝΟ στην Υ.Τ)
ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MW) (Από Αυγ. 2012 αναφέρεται σε Χ.Τ., Μ.Τ. & Υ.Τ.)
ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ