Εγκατεστημένη Ισχύς - Παραγωγή ΑΠΕ


Εγκατεστημένη Ισχύς - Παραγωγή (%) επί του συνόλου


Ορισμοί